I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
ul. Limanowskiego 1, 70-227 Szczecin

Kierownik Zespołu:

Agnieszka Szablewska

pokój 109

tel. 91 48 55 294,

tel. kom. 780 131 672

Dni dyżurów: środa, czwartek, piątek 9:00-14:00

agnieszka.szablewska@szczecin-centrum.sr.gov.pl

Sekretariat:

Urszula Chachuła - Ałanowska

pokój 7

tel./fax 91 48 55 253

Nazwisko i imię kuratora zawodowego

Dni dyżurów

Numer pokoju

Numer telefonu

Adresy 
e-mailowe

Elżbieta Grabowska

wtorek 9:00-15:30
piątek 9:00-15:30

107

tel. 91 48 55 527
tel. kom. 780 131 718

elzbieta.grabowska@szczecin
-centrum.sr.gov.pl

Joanna Zagórska

wtorek 9:00-15:30
piątek 9:00-15:30

107

tel. 91 48 55 527
tel. kom. 780 131 706

joanna.zagorska@szczecin
-centrum.sr.gov.pl

Joanna Strzelczyk

poniedziałek 9:00-15:30
środa 9:00-15:30

106A

tel. 91 48 55 285
tel. kom. 780 131 726

joanna.strzelczyk@szczecin
-centrum.sr.gov.pl

Beata Jurek-El Okla

poniedziałek 9:00-15:30
czwartek 9:00-15.30

107

tel. 91 48 55 527
tel. kom. 503 901 088

beata.jurek-elokla@szczecin-centrum.sr.gov.pl

Ewa Narewska

poniedziałek 9:00-15:30
środa 9:00-15:30

106

tel. 91 48 55 443
tel. kom. 780 131 676

ewa.narewska@szczecin
-centrum.sr.gov.pl

Izabela Pietrasik

wtorek 9:00-15:30
czwartek 9:00-15:30

106A

tel. 91 48 55 285
tel. kom. 780 131 725

izabela.pietrasik@szczecin
-centrum.sr.gov.pl

Zawada Justyna

środa 9:00-15:30
piątek 9:00-15:30

106A

tel. 91 48 55 285
tel. kom. 780 131 717

justyna.zawada@szczecin
-centrum.sr.gov.pl

Magdalena Wróblewska

nieobecna w pracy

Karolina Lachowicz

poniedziałek 9:00-15:30
czwartek 9:00-15:30

106

tel. 91 48 55 443
tel. kom. 519 382 244

karolina.lachowicz@szczecin
-centrum.sr.gov.pl

Natalia Ciarka

wtorek 9:00-15:30
piątek 9:00-15:30

106

 tel. 91 48 55 443
tel. kom. 780 131 684

natalia.ciarka@szczecin
-centrum.sr.gov.pl

Katarzyna Osmałek

poniedziałek 9:00-15:30
środa 9:00-15:30

107

tel. tel. 91 48 55 527
tel. kom. 780 131 705

katarzyna.osmalek@szczecin-centrum.sr.gov.pl

Natalia Horla

 

Rejestr zmian dla: I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-03-31 12:04:56
Publikacja w dniu:
2023-03-31
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-03-20 09:56:55
Publikacja w dniu:
2023-03-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-02-14 09:33:04
Publikacja w dniu:
2023-02-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-02-06 10:51:22
Publikacja w dniu:
2023-02-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-02-01 11:22:08
Publikacja w dniu:
2023-02-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-01-09 08:24:34
Publikacja w dniu:
2023-01-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-12-01 08:36:15
Publikacja w dniu:
2022-12-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-12-01 07:54:15
Publikacja w dniu:
2022-12-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-19 12:13:13
Publikacja w dniu:
2022-08-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-19 12:09:43
Publikacja w dniu:
2022-08-19
Zmiany:
Podejrzyj