Oddział Finansowy

Oddział Finansowy

ul. Limanowskiego 1
70-220 Szczecin

Główna Księgowa

Justyna Michalewicz

pok. 210

tel. 914-855-331

Z-ca Głównej Księgowej

Agnieszka Wytrykus

pok. 210

tel. 914-855-459


Dochody budżetowe (opłaty, grzywny, koszty sądowe)

tel. 914-855-217

Depozyty sądowe (zabezpieczenia i poręczenia)

tel. 914-855-283

Wydatki, zaliczki komornicze, adwokaci

tel. 914-855-577 lub 255

Wynagrodzenia pracowników, zasiłki chorobowe

tel. 914-855-212 lub 216

Należności biegłych, kuratorów i tłumaczy, zaliczki na biegłych tłumaczy

tel. 914-855-297

Należności ławników, delegacje

tel. 914-855-216

Kasa Sądu Rejonowego

ul. Kaszubska 42
70-227 Szczecin

tel. 914-855-214

Do zakresu działania Odziału Finansowego należy między innymi:

 1. opracowanie projektu budżetu sądu;
 2. wykonywanie budżetu sądu;
 3. kontrola przestrzegania w sądzie zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych, okresowe ustalenie lub sprawozdanie drogą inwentaryzacji rzeczowego stanu aktywów i pasywów,
 4. sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie
 5. zmian w funduszu jednostki),
 6. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 7. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej
 8. dokumentacji z zakresu rachunkowości.
 9. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej Sądu;
 10. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 11. prowadzenie rejestru dochodów;
 12. prowadzenie rejestru sum depozytowych oraz księgi         depozytów wartościowych;
 13. prowadzenie rejestru sum na zlecenie;
 14. przyjmowanie i przechowywanie depozytów wartościowych i dokumentarnych;
 15. sporządzanie list płac i dokonywanie rozliczeń w zakresie podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy;
 16. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
 17. obsługa systemu bankowości elektronicznej;
 18. obsługa systemu TREZOR w zakresie planów finansowych, harmonogramu dochodów
 19. wydatków budżetowych oraz sprawozdawczości;
 20. obsługa systemu ORCOM w zakresie sprawozdawczości;
 21. prowadzenie gospodarki finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 22. prowadzenie gospodarki finansowej Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
 23. Postpenitencjarnej;
 24. prowadzenie sekretariatu dyrektora sądu.

Rejestr zmian dla: Oddział Finansowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-02-21 09:28:48
Publikacja w dniu:
2023-02-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-10 08:56:27
Publikacja w dniu:
2022-02-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-10 08:55:47
Publikacja w dniu:
2022-02-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-10 08:47:51
Publikacja w dniu:
2022-02-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-08 15:19:18
Publikacja w dniu:
2022-02-08
Zmiany:
Podejrzyj