Oddział Administracyjny

Oddział Administracyjny

ul. Kaszubska 42
70-227 Szczecin

faks: 914333528

Kierownik Oddziału

Leokadia Gałwa

tel. 914855275

pok. 125

Sekretariat

tel. 914855295

pok. 125

Skargi

tel. 914855243

pok. 125

Przyjmowanie interesantów: poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00

Do zakresu działania Oddziału Administracyjnego należą między innymi:

 1. sprawy organizacyjne Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie;
 2. sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów;
 3. sprawy ławników, kuratorów społecznych, komorników sądowych;
 4. prowadzenie sekretariatu prezesa i wiceprezesów;
 5. prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych sądu;
 6. koordynacja działania wszystkich agend administracyjnych sądu i zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji;
 7. nadzór nad działalnością administracyjną Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie i podległych wydziałów/oddziałów/zespołów sądu;
 8. nadzór nad Archiwum Zakładowym;
 9. nadzór nad Biurem Obsługi Interesantów, Biurem Podawczym i czytelnią sądu;
 10. nadzór i prowadzenie wykazu „Oz”;
 11. nadzór i prowadzenie „kontrolki odpisów orzeczeń uwzględniających skargi dotyczące
 12. przewlekłości postępowania sądowego”;
 13. nadzór i prowadzenie wykazu skarg dotyczących działalności sądu;
 14. sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych
 15. administracyjnych, w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, karnych i komorniczych

Rejestr zmian dla: Oddział Administracyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-06-29 14:26:17
Publikacja w dniu:
2023-06-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-02-21 09:03:00
Publikacja w dniu:
2023-02-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-09 12:34:59
Publikacja w dniu:
2022-02-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-09 12:26:09
Publikacja w dniu:
2022-02-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-09 12:22:58
Publikacja w dniu:
2022-02-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-09 12:19:49
Publikacja w dniu:
2022-02-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-08 15:25:16
Publikacja w dniu:
2022-02-08
Zmiany:
Podejrzyj