Oddział Gospodarczy

Oddział Gospodarczy

Kierownik Oddziału

Izabela Kozera

Pok. 306
ul. Narutowicza 19
70-231 Szczecin

tel. 914-855-535

Do zakresy działania Odziału Gospodarczego należy między innymi:

  1. prowadzenie spraw dotyczących zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu;
  2. administrowanie nieruchomościami sądu;
  3. prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej sądu oraz czystości pomieszczeń i otoczenia zewnętrznego;
  4. zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;
  5. dokonywanie okresowych inwentaryzacji składników ruchomych mienia, prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
  6. prowadzenie spraw zapewniających łączność stacjonarną i komórkową;
  7. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków lokalowych dla komórek organizacyjnych sądu;
  8. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym organizowanie i prowadzenie prac komisji przetargowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi.

Rejestr zmian dla: Oddział Gospodarczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-02-21 09:05:47
Publikacja w dniu:
2023-02-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-02-21 09:04:56
Publikacja w dniu:
2023-02-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-10-03 12:50:00
Publikacja w dniu:
2022-10-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-04-01 10:18:43
Publikacja w dniu:
2022-04-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-03-01 08:29:59
Publikacja w dniu:
2022-03-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-10 08:45:55
Publikacja w dniu:
2022-02-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-10 08:45:00
Publikacja w dniu:
2022-02-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-10 08:42:09
Publikacja w dniu:
2022-02-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-10 08:41:36
Publikacja w dniu:
2022-02-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-08 15:18:58
Publikacja w dniu:
2022-02-08
Zmiany:
Podejrzyj