SOS dla rodziny - bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych świadczona przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Punkty Lokalne ze środków Funduszu Sprawiedliwości w latach 2022-2025

Dla kogo:
Osoby pokrzywdzone przestępstwem i bliscy tych osób, dotyczy każdego rodzaju przestępstwa, w tym przemocy w rodzinie, niealimentacji, wypadków komunikacyjnych, podbić, przestępstw seksualnych, oszustw i innych. Co do zasady pomocy nie udziela się, jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy niż 5 lat. Jednak w uzasadnionych wypadkach pomoc może być udzielona także jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa minęło 5 lat – szczególnie jeżeli następstwa przestępstwa są nadal odczuwalne (np. w wyniku przestępstwa seksualnego lub wypadku komunikacyjnego).
Świadkom przestępstw i osobom im najbliższym, dotyczy zarówno osób, które zostały wezwane w charakterze świadka przez prokuratora, policję lub sąd w charakterze świadka, jak i osób, które nie posiadają takiego wezwania, a były świadkami przestępstwa i z tego powodu potrzebują wsparcia i porady.

Jaki cel:
Pomoc świadczona ze strony Ośrodka ma na celu łagodzenie skutków przestępstwa (skutków psychologicznych, materialnych, społecznych), ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz inne. Ośrodek podejmuje współpracę z organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości, pomocą społeczną i innymi instytucjami.
Pomoc jest świadczona bez względu na miejsce zamieszkania pokrzywdzonego, bez względu na kryterium dochodowe

Pomoc jaką świadczymy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższym:

 • Psychologiczna (interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne) dla dzieci i dorosłych
 • Psychoterapeutyczna dla dzieci i dorosłych
 • Konsultacje z psychiatrą
 • Prawna (adwokat, komornik, radca prawny)
 • Mediacje
 • Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza, tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu
 • udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej
 • Materialna:
  - pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, wyrobów medycznych,
  - pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych,
  - pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych,
  - organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
  - pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
  - finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych (w tym media),
  - usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem,
  - finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu,
  - pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
  - pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobiste,
  - finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,
  - finansowanie kosztów wyjazdu: a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje,
  finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.),
  - zakup urządzeń i wyposażenia,
  - zakup wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie specjalistyczne i biurowe).

Pomoc jaką świadczymy dla świadków przestępstw i osób im najbliższym:

 • pomoc psychologiczna
 • organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej

Miejsca świadczenia pomocy:

 1. Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Stowarzyszenia SOS dla Rodziny w Szczecinie, ul. Jagiellońska 61, 70-382 Szczecin
  Tel. 663 606 609
  Czynny: poniedziałki 8:00-20:00; wtorek-piątek 8:00-18:00, sobota 8:00-13:00;
 2. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kamieniu Pomorskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim, ul. Garncarska 4 (Punkt Szkoleniowo-Konsultacyjny); 72-400 Kamień Pomorski
  Czynny: wtorek: 15:00 - 20:00; środa: 15:00 - 20:00;
 3. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łobzie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Bema 27; 73- 150 Łobez
  Czynny: poniedziałek: 15:00 - 20:00; wtorek: 15:00 - 20:00;
 4. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gryfinie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91(pokój 13); 74-100 Gryfino
  Czynny: poniedziałek: 15:00 - 20:00; wtorek: 15:00 - 20:00;
 5. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Goleniowie - Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie, ul. Wojska Polskiego 28 (pokój 104); 72-100 Goleniów
  Czynny: wtorek: 15:00 - 20:00; czwartek: 08:00 - 13:00;
 6. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stargardzie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie, ul. Skarbowa 1 (pokój 19); 73-110 Stargard
  Czynny: poniedziałek: 14:00 - 19:00; wtorek: 14:00 - 19:00;
 7. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Choszcznie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, ul. Bolesława Chrobrego 27A (pokój 8); 73-200 Choszczno
  Czynny: poniedziałek: 15:00 - 20:00; wtorek: 15:00 - 20:00;
 8. Lokalny Punkcie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gryficach - Urząd Miejski w Gryficach; Plac Zwycięstwa 37/3a; 72-300 Gryfice
  Czynny: poniedziałek: 15:00 - 20:00; środa: 15:00 - 20:00;
 9. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Myśliborzu- Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu, ul.1-go Maja 19 (pokój 14); 74-300 Myślibórz
  Czynny: poniedziałek: 08:00 - 13:00; środa 09:00 - 14:00;
 10. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Świnoujściu - Urząd Miasta Świnoujście Wydział Zdrowia, ul. Wojska Polskiego 1/5 (parter Sala Obsługi Interesanta - w tych godzinach pusta); 72-600 Świnoujście
  Czynny: wtorek: 15:00 - 20:00; czwartek: 15:00 - 20:00.
   

Informacje i zapisy: tel. 663 606 609

Rejestr zmian dla: SOS dla rodziny - bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-02 08:23:44
Publikacja w dniu:
2022-02-02
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-01-31 15:08:59
Publikacja w dniu:
2022-01-31
Zmiany:
Podejrzyj