Program pomocy postpenitencjarnej i program pomocy osobom pozbawionym wolności

W związku z powierzeniem dla Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na realizację projektów:

  1. Nowe otwarcie - Program pomocy postpenitencjarnej skierowany do kobiet pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób im najbliższych na lata 2020-2022
  2. Szansa na przyszłość - Program pomocy osobom pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób im najbliższych" na lata 2020 - 2022 Informujemy o rozpoczęciu realizacji wskazanych projektów.

Projekty realizowane są w następującym zakresie dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób im najbliższych:

  1. Udzielanie schronienia i wyżywienia w schronisku,
  2. Dopłaty do opłat czynszowych oraz opłat za energię cieplną, energię elektryczną gaz, woda,
  3. Poradnictwo prawne,
  4. Porady w zakresie promocji i aktywizacji zawodowej,
  5. Porady psychologiczne,
  6. Prowadzenie terapii uzależnień, warsztatów socjoterapeutycznych dla osadzonych,
  7. Zajęcia grupowe w ramach reintegracji zawodowej,
  8. Pomoc rzeczowa w zakresie żywności, środków czystości i higieny osobistej oraz biletów komunikacji miejskiej.

Pomoc udzielana jest w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Słonecznej 63, tel. 95 7201 475

Dyżury osób pierwszego kontaktu : poniedziałek - piątek : 08.00 -16.00. pok. nr 3 lub pok. nr 8. Koordynator projektów - Iwona Michalska - tel. 95-72 01 840

Rejestr zmian dla: Program pomocy postpenitencjarnej i program pomocy osobom pozbawionym wolności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-02 08:38:09
Publikacja w dniu:
2022-02-02
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-01-31 15:11:22
Publikacja w dniu:
2022-01-31
Zmiany:
Podejrzyj