Informacje ogólne

Tryb działania i organizacja:

Podstawy prawne organizacji Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 427 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1407 z 2014r. z późn. zm);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 1141);

 • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS poz. 138).

Obszar właściwości Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie obejmuje:

Właściwość miejscowa Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie obejmuje część miasta Szczecin w granicach przebiegających od punktu przecięcia się obwodnicy kolejowej przy ul. Autostrada Poznańska z lewym brzegiem Odry Zachodniej, wzdłuż zewnętrznego obrzeża nasypu torowiska obwodnicy kolejowej do ul. Jagiellońskiej, wewnętrznym obrzeżem nasypu torowiska obwodnicy kolejowej, wraz z dworcem PKP Niebuszewo, do wiaduktu kolejowego na ul. Sczanieckiej, osią jezdni ul. Sczanieckiej do ul. 1 Maja, osią jezdni ul. 1 Maja do ul. Nocznickiego, osiami jezdni ul. Nocznickiego, Firlika i Łady do ul. Szarotki, w linii prostej będącej przedłużeniem osi jezdni ul. Szarotki do lewego brzegu Odry Zachodniej i lewym brzegiem Odry Zachodniej do jego przecięcia z ul. Autostrada Poznańska.

Adresy i ulice obszarów właściwości Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum oraz Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie dzieli się na wydziały: 

 • I Wydział Cywilny
 • III Wydział Cywilny
 • IV Wydział Karny
 • V Wydział Karny
 • VI Wydział Egzekucyjny
 • VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń
 • X Wydział Gospodarczy
 • XI Wydział Gospodarczy
 • XII Wydział Gospodarczy
 • XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego
 • XIV Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

W Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie utworzone są oddziały:

 • Administracyjny
 • Finansowy
 • Gospodarczy
 • Informatyczny
 • Kadr

W Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie utworzone są Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej:

 • I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych
 • II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych
 • III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

Rozmieszczenie wydziałów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie :

ul. Kaszubska 42:

 • I Wydział Cywilny
 • IV Wydział Karny
 • V Wydział Karny
 • VI Wydział Egzekucyjny
 • XIV Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

ul. Narutowicza 19:

 • III Wydział Cywilny
 • VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń
 • X Wydział Gospodarczy
 • XI Wydział Gospodarczy
 • XII Wydział Gospodarczy

ul. Wyszyńskiego 30:

 • XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego

Rejestr zmian dla: Informacje ogólne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-02-07 14:17:11
Publikacja w dniu:
2024-02-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-09-20 09:06:23
Publikacja w dniu:
2022-09-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-22 10:15:48
Publikacja w dniu:
2022-06-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-16 02:32:48
Publikacja w dniu:
2022-06-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-31
Publikacja w dniu:
2020-01-31
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-11
Publikacja w dniu:
2019-03-11
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-22
Publikacja w dniu:
2018-01-22
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-04
Publikacja w dniu:
2018-01-04
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Sławomir Konarski
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d