Oddział Kadr

Oddział Kadr

ul. Kaszubska 42
70-227 Szczecin

Kierownik Oddziału

Patrycja Margol

pok. 123

tel. 914-855-234

fax. 914-855-514

Przyjmowanie interesantów: poniedziałek-piątek 8.00-15.00

Do zakresu działania Oddziału Kadr należy między innymi:

 1. prowadzenie spraw etatowych i osobowych pracowników podległych prezesowi i dyrektorowi Sądu Rejonowego Szczecin — Centrum w Szczecinie - sędziów, asesorów, referendarzy, kuratorów, aplikantów, asystentów sędziego, urzędników oraz pracowników obsługi;
 2. prowadzenie spraw sędziów w stanie spoczynku oraz członków ich rodzin uprawnionych do uposażenia rodzinnego;
 3. prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników Sądu Rejonowego Szczecin — Centrum w Szczecinie;
 4. nadzór nad podziałem i wykorzystaniem etatów w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum;
 5. organizowanie prac związanych z okresowymi ocenami pracowników;
 6. organizowanie konkursów na wolne stanowiska w Sądzie Rejonowym Szczecin — Centrum w Szczecinie;
 7. organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników;
 8. prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 9. wykonywanie czynności związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną nad pracownikami, wynikających z przepisów kodeksu pracy;
 10. organizacja i kierowanie stażem urzędniczym;
 11. organizacja praktyk studenckich oraz stażu dla osób bezrobotnych;
 12. wsparcie w zakresie ZSRK, MSWF i samoobsługi pracowniczej;
 13. sporządzanie sprawozdań, analiz oraz informacji związanych z zatrudnieniem i alokacją etatów.

Rejestr zmian dla: Oddział Kadr

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-09 14:34:53
Publikacja w dniu:
2022-02-09
Zmiany:
Podejrzyj