Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie zniesienia III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2023 r. (Adm - 021 -27/23) z dniem 1 września 2023 r. został zniesiony III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie. Jego zadania przejmuje II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie zniesienia III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-09-13 08:49:22
Publikacja w dniu:
2023-09-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-09-12 15:02:14
Publikacja w dniu:
2023-09-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-09-01 07:30:37
Publikacja w dniu:
2023-09-12
Zmiany:
Podejrzyj