Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kompleksowy remont wszystkich pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przy ul. Królowej Korony Polskiej 31 [ZP/2/TP/2023]

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/  

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c0d7ed92-16a7-11ee-a60c-9ec5599dddc1 

Numer Postępowania:
ZP/2/TP/2023

Nazwa Postępowania:

WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA KOMPLEKSOWY REMONT WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE PRZY UL. KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ 31

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kompleksowy remont wszystkich pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przy ul. Królowej Korony Polskiej 31.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

Tryb Postępowania:
Podstawowy art. 275 pkt 1

Termin składania ofert:
14-07-2023 10:00

Rejestr zmian dla: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kompleksowy remont wszystkich pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przy ul. Królowej Korony Polskiej 31 [ZP/2/TP/2023]

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-06-30 22:17:17
Publikacja w dniu:
2023-06-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-06-30 22:16:07
Publikacja w dniu:
2023-06-30
Zmiany:
Podejrzyj