Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

W dniu 7.07.2013r. weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, dokonana ustawą z dnia 10.05.2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 654), która wprowadziła nowe regulacje dotyczące stosowania nr PESEL, NIP lub KRS, a także postępowania egzekucyjnego.

W związku z powyższym Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło decyzję o wydaniu broszur informacyjnych oraz poradników dla pełnomocnika, powoda i pozwanego na temat Elektronicznego Postępowania Upominawczego, celem większego informowania społeczeństwa.

Załączniki można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://www.e-sad.gov.pl/

Rejestr zmian dla: Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-03-28 12:05:49
Publikacja w dniu:
2023-03-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-03 09:53:50
Publikacja w dniu:
2022-02-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-03 09:53:27
Publikacja w dniu:
2022-02-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-13
Publikacja w dniu:
2017-11-13
Opis zmiany:
b/d