XIII edycji Kampanii Białej Wstążki

W dniu 06.12.2022r. w budynku sądu przy ul. Kaszubskiej 42 w Szczecinie odbyły się dwie symulacje rozpraw karnych, przeprowadzone w ramach trwającej w okresie od 25.11. 22. do 06.12.2022r. XIII edycji Kampanii Białej Wstążki, zorganizowanej m.in. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, przy współudziale kuratorów II ZKSS SR Szczecin – Centrum w Szczecinie. Było to już drugie tego typu wydarzenie, podobne symulacje miały już miejsce wcześniej, w roku 2019, także w ramach Kampanii Białej Wstążki. W obu przypadkach rozprawom przewodniczył sędzia Bartosz Bytniewski – Judasz, a w role stron wcielili się uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kopernika w Szczecinie.

Ideą wydarzenia było uzmysłowienie młodzieży konsekwencji prawnych stosowania przemocy rówieśniczej, a także zapoznanie jej z przebiegiem rozprawy karnej, sposobem procedowania przez sąd i przybliżenie zagadnień związanych z funkcjonowaniem tej instytucji. W wydarzeniu, poza kuratorami zawodowymi II ZKSS SR Szczecin – Centrum w Szczecinie, w charakterze widowni wzięli także udział przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy w Rodzinie, Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie i  nauczyciele ( wychowawcy ) w/w szkoły, opiekujący się młodzieżą.

Po zakończonych symulacjach sędzia przeprowadził z młodzieżą pogadankę dotyczącą społecznych i osobistych konsekwencji popełniania przez młodych ludzi czynów karalnych, w tym następstw przyjmowania wszelkiego rodzaju substancji psychoaktywnych.

Galeria

Rejestr zmian dla: XIII edycji Kampanii Białej Wstążki

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-12-16 12:41:52
Publikacja w dniu:
2022-12-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-12-16 12:41:43
Publikacja w dniu:
2022-12-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-12-16 12:41:38
Publikacja w dniu:
2022-12-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-12-16 12:41:31
Publikacja w dniu:
2022-12-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-12-16 12:39:57
Publikacja w dniu:
2022-12-16
Zmiany:
Podejrzyj