Statystyka

I półrocze 2015r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych
MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S7 SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich
MS-S18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych nieletnich
MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych
MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20UN SPRAWOZDANIE w sprawach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20z SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych)
MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej
MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika

 

rok 2015r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych
MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S7 SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich
MS-S18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych nieletnich
MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych
MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20UN SPRAWOZDANIE w sprawach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20z SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych)
MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej
MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika

I półrocze 2016r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych
MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S7 SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych
MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20UN SPRAWOZDANIE w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20z SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych)
MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej
MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: Statystyka

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-04 14:23:44
Publikacja w dniu:
2022-02-04
Zmiany:
Podejrzyj