Remont dachu budynku Sądu Rejonowego Szczecin–Centrum w Szczecinie przy ul. Królowej Korony Polskiej 31

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl 

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w systemie. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy dostępna jest na stronie https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=31592390  

Numer Postępowania:
ZP/1/TP/2022

Nazwa Postępowania:
Remont dachu budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie przy ul. Królowej Korony Polskiej 31

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót budowlanych pod nazwą: „Remont dachu budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie przy ul. Królowej Korony Polskiej 31”. Przewidywany zakres robót został opisany w załącznikach nr 8, 9, 10 do SWZ

Tryb Postępowania:
Podstawowy art. 275 pkt 1

Termin składania ofert
16-08-2022 10:00:00

Rejestr zmian dla: Remont dachu budynku Sądu Rejonowego Szczecin–Centrum w Szczecinie przy ul. Królowej Korony Polskiej 31

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-11 02:33:57
Publikacja w dniu:
2022-08-11
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-07-27 22:56:44
Publikacja w dniu:
2022-07-27
Zmiany:
Podejrzyj