Rachunki Bankowe

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

- imię i nazwisko / nazwa firmy,

- wydział, którego wpłata dotyczy ew. właściwa Prokuratura,

- sygnatura akt sprawy,

- numer karty dłużnika

Rachunki Bankowe

opłaty i koszty sądowe, grzywny:
NR. konta : 92 1010 1599 0526 7622 3100 0000  (NBP)

SWIFT NBPLPLPW
kod IBAN: PL

UWAGA – ZMIANA NUMERU KONTA OD WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO WYDZIAŁÓW KRS ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU „S-24” (https://ekrs.ms.gov.pl) ORAZ PORTALU REJESTRÓW SĄDOWYCH (https://prs.ms.gov.pl) 

Opłaty od wniosków składanych do Wydziałów KRS:

1. Opłaty sądowe (wpis sądowy + opłata za publikację wpisu w MSiG) od wniosków składanych do Wydziałów KRS za pośrednictwem  systemu „S-24” (https://ekrs.ms.gov.pl) oraz Portalu Rejestrów Sądowych (https://prs.ms.gov.pl) wnoszone są na konto dochodów budżetowych Sądu Apelacyjnego w Krakowie (nr rachunku: 88 1010 1270 0010 7822 3100 0000)

2. Opłaty sądowe od wniosków składanych a pośrednictwem  systemu „S-24” wnoszone są wyłącznie przy pomocy mechanizmów umożliwiających wniesienie opłaty udostępnionych w systemie teleinformatycznym.     

3. Opłaty sądowe od wniosków składanych za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych wnoszone są:

  1. przy pomocy mechanizmów umożliwiających wniesienie opłaty udostępnionych w systemie teleinformatycznym. 
  2. przelewem na konto Sądu Apelacyjnego w Krakowie (nr rachunku: 88 1010 1270 0010 7822 3100 0000)

4. Opłaty sądowe od wniosków składanych do Wydziałów KRS w formie papierowej oraz  uiszczane grzywny należy wnosić na konto dochodów budżetowych sądu, do którego składany jest wniosek.
5. Zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów, itp. należy wpłacać na konto sum na zlecenie sądu, który rozpoznaje wniosek (prowadzi postępowanie).

Dokonując wpłaty (z pkt 3b, 4 i 5) należy w tytule przelewu zamieścić:

  • sygnaturę sprawy, nr KRS podmiotu lub numer karty dłużnika
  • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu
  • adres
  • zaliczka (na biegłego, tłumacza, wynagrodzenie dla kuratora, inna)

Do wniosków od których opłata wniesiona została w sposób opisany w pkt. 3b, 4 i 5 należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty.

Sumy depozytowe, poręczenia i zabezpieczenia majątkowe:
 

Nr kont sum depozytowych - Bank Gospodarstwa Krajowego od dnia 1 stycznia 2015    roku:

12 1130 1017 0021 1002 2290 0004 PLN - przelew bankowy

82 1130 1017 0021 1002 2290 0005 USD - przelew bankowy

66 1130 1017 0021 1002 2290 0002 EUR - przelew bankowy

93 1130 1017 0021 1002 2290 0001 CHF - przelew bankowy

39 1130 1017 0021 1002 2290 0003 GBP - przelew bankowy

kod SWIFT/BIC: GOSKPLPW
kod IBAN: PL

Wpłaty gotówkowe dotyczące sum depozytowych, poręczeń i zabezpieczeń majątkowych dokonywać można tylko w placówce Banku PeKaO S.A. przy ul. Bogurodzicy 5 w Szczecinie na nr kont:

30 1240 6957 0111 0000 0000 0778 PLN - do wpłat gotówkowych

39 1240 6957 0787 0000 0000 0087 USD - do wpłat gotówkowych

89 1240 6957 0978 0000 0000 0113 EUR - do wpłat gotówkowych

46 1240 6957 0797 0000 0000 0043 CHF - do wpłat gotówkowych

57 1240 6957 0789 0000 0000 0051 GBP - do wpłat gotówkowych

Zaliczki sądowe na biegłych, kuratorów, tłumaczy, świadków:
 

Nr konta: 32 1010 1599 0526 7613 9800 0000

kod SWIFT/BIC: NBPLPLPW
kod IBAN: PL

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie
 

Nr konta: 47 1130 1176 0022 2107 0820 0006 - przelew bankowy

kod SWIFT/BIC: GOSKPLPW
kod IBAN: PL

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 marca 2018r. wpłaty gotówkowe dotyczące FPPoPP dokonywać można tylko w placówce Banku PeKaO S.A. przy ul. Bogurodzicy 5 w Szczecinie na nr konta:

44 1240 6957 0111 0000 0000 2175 - do wpłat gotówkowych

Rejestr zmian dla: Rachunki Bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-18 14:08:52
Publikacja w dniu:
2022-02-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-18 14:06:40
Publikacja w dniu:
2022-02-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-04 08:01:14
Publikacja w dniu:
2022-02-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-04 07:54:15
Publikacja w dniu:
2022-02-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-03 10:22:39
Publikacja w dniu:
2022-02-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-05 16:41:32
Publikacja w dniu:
2021-07-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-05 16:38:15
Publikacja w dniu:
2021-07-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-23 15:17:13
Publikacja w dniu:
2020-11-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-23 15:16:08
Publikacja w dniu:
2020-11-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-23 15:10:06
Publikacja w dniu:
2020-11-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-14
Publikacja w dniu:
2018-09-14
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-14
Publikacja w dniu:
2018-09-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Sławomir Konarski
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Sławomir Konarski
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
Nr kont
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Sławomir Konarski
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Sławomir Konarski
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-11
Publikacja w dniu:
2018-01-11
Opis zmiany:
RACHUNEK SUMY DEPOZYTOWE MF CHF
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d