Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018

Lp.  Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartośc zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1 Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Sądu Rejonowego
Szczecin-Centrum w Szczecinie przy ul. Narutowicza 19,
ul. Królowej Korony Polskiej 31, ul. Kaszubskiej 42, ul. Limanowskiego 1, wokół budynków Sądu oraz kompleksowe utrzymanie zieleni.
Usługa Przetarg Nieogranioczony  353 340,00 zł luty/marzec 2018
2 Ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie Usługa Przetarg Nieogranioczony 240 000,00 zł marzec/kwiecień 2018
3 Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Sądu Okręgowego, Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie i Sądu Rejonowego Prawobrzeze i Zachód w Szczecinie, sędziów w stanie spoczynku i emeryów sądu. Usługa Przetarg Nieogranioczony  220 000,00 zł lipiec 2018

Rejestr zmian dla: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Sławomir Konarski
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
b/d