Oddział Informatyczny

Oddział Informatyczny

Kierownik Oddziału

Michał Nowak

pok. 204
ul. Limanowskiego 1
70-227 Szczecin

tel. 91 48 55 376

Informatycy

pok. 205

tel. 91 48 55 250

Do zakresu działania Odziału Informatyczny należy między innymi:

 1. instalacja i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania komputerowego;
 2. określanie bieżących i planowanie przyszłych potrzeb Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w zakresie sprzętu komputerowego, licencji oraz innych rozwiązań teleinformatycznych;
 3. opracowywanie i wdrażanie jednolitych procedur dotyczących bezpiecznego oraz efektywnego korzystania z zasobów informatycznych oraz nadzór nad ich przestrzeganiem przez użytkowników w sądzie;
 4. określanie standardów w zakresie sposobu przetwarzania, doboru sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, urządzeń peryferyjnych i innych związanych z przetwarzaniem i ochroną danych w sądzie;
 5. utrzymanie sieci komputerowych w sądzie;
 6. zarządzanie infrastrukturą informatyczną, w tym obsługą systemów wdrożonych w sądzie oraz zapewnieniem usług wsparcia dla użytkowników systemów informatycznych;
 7. inicjowanie i realizowanie działań mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa sieci i przetwarzania danych w systemach teleinformacyjnych sądu;
 8. współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie zasad bezpieczeństwa i przetwarzania danych w systemach informatycznych sądu;
 9. sprawowanie technicznego nadzoru nad bezpieczeństwem i prawidłowością przesyłania informacji za pośrednictwem Internetu, sieci resortowej i innych systemów operacyjnych;
 10. tworzenie, weryfikacja i przechowywanie kopii bezpieczeństwa danych systemów serwerowych i sieciowych zgodnie z przyjętą polityką kopii bezpieczeństwa;
 11. nadzór techniczny nad pracą systemów serwerowych i sieciowych, w tym dokonywanie konfiguracji i aktualizacji.

Rejestr zmian dla: Oddział Informatyczny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-04-03 08:04:53
Publikacja w dniu:
2023-04-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-03-29 09:56:53
Publikacja w dniu:
2023-03-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-03-29 09:55:45
Publikacja w dniu:
2023-03-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-03-29 09:32:51
Publikacja w dniu:
2023-03-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-03-29 09:32:20
Publikacja w dniu:
2023-03-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-02-21 09:30:48
Publikacja w dniu:
2023-02-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-10 08:59:59
Publikacja w dniu:
2022-02-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-10 08:57:52
Publikacja w dniu:
2022-02-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-08 15:18:41
Publikacja w dniu:
2022-02-08
Zmiany:
Podejrzyj