[Kd.110.22.2024] Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Prezes Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie ogłasza nabór na wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie - 2 etaty.

Oznaczenie konkursu

Kd.110.22.2024

Termin oraz miejsce składania dokumentów

Kompletne oferty z podaniem oznaczenia konkursu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2024 r. w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
ODDZIAŁ KADR
ul. Kaszubska 42
70 - 227 Szczecin

Rejestr zmian dla: [Kd.110.22.2024] Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-07-12 08:52:01
Publikacja w dniu:
2024-07-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-06-21 12:28:44
Publikacja w dniu:
2024-06-21
Zmiany:
Podejrzyj