Informacji o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 998), informuje o przeznaczeniu do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny składników majątku tut. Sądu, uznanych za zużyte lub zbędne. Wykaz składników, o których mowa wyżej znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wnioski o nieodpłatne przekazanie lub zakup proszę składać do dnia 17 kwietnia 2023 r. w Oddziale Gospodarczym Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie przy ul. Narutowicza 19, pok. 306 lub na adres e-mail: gospodarczy@szczecin-centrum.sr.gov.pl

Wzór wniosku nieodpłatnego przekazania - stanowi załącznik nr 2.
Wzór wniosku o darowiznę – stanowi załącznik nr 3
Wzór wniosku o zakup - stanowi załącznik nr 4.
Klauzula informacyjna RODO – stanowi załącznik nr 6.


Osoba do kontaktu:
Katarzyna Tomczak tel. 91 48 55 213
e-mail: katarzyna.tomczak@szczecin-centrum.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Informacji o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-04-04 10:26:05
Publikacja w dniu:
2023-04-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-04-03 14:38:10
Publikacja w dniu:
2023-04-03
Zmiany:
Podejrzyj