Gdzie w mieście Szczecin uzyskam bezpłatną pomoc prawną?

darmowa_pomoc_prawna

Od początku 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnejotwiera się w nowym oknie. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255), stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

W 2017 roku zostało utworzonych 1525 punktów na terenie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie).

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (kliknij),
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.
Pomoc prawna będzie polegała na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Gdzie w mieście Szczecin uzyskam bezpłatną pomoc prawną?

Budynek Urzędu Miasta Szczecin

Plac Armii Krajowej 1, Szczecin

Godziny otwarcia:
 • pokój nr 56 A – przyjęcia w godz. 8.00 - 20.00 (obejmują radcowie prawni)
 • pokój nr 56 B - przyjęcia w godz. 8.00 - 20.00 (obejmują adwokaci),
 • pokój 56 C - przyjęcia w godz. 8.00 - 20.00 (obejmują organizacje pozarządowe),
 • pokój 57 - przyjęcia wg harmonogramu: (obejmuje organizacja pozarządowa)
  • poniedziałki w godz. 8.00-12.00
  • wtorki w godz. 16.00-20.00
  • środy w godz. 8.00-12.00
  • czwartki w godz. 16.00-20.00
  • piątki w godz. 8.00-12.00

Budynek Urzędu Miasta Szczecin - Filia na Prawobrzeżu

ul. Rydla 39-40, Szczecin

Godziny otwarcia:
 • pokój nr 4 - pon.-pt. 8-20 (obejmują organizacje pozarządowe/radcowie prawni/adwokaci)
 • pokój nr 5 - pon.-pt. 8-20 (obejmują organizacje pozarządowe/radcowie prawni/adwokaci)

Szczegółowe informacje łącznie z harmonogramem przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinotwiera się w nowym oknie

Mapa punktów pomocy w Polsce

Zobacz mapęotwiera się w nowym oknie

Rejestr zmian dla: Gdzie w mieście Szczecin uzyskam bezpłatną pomoc prawną?

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-11-27 15:18:27
Publikacja w dniu:
2021-11-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-11-27 14:53:44
Publikacja w dniu:
2021-11-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-11-27 14:52:33
Publikacja w dniu:
2021-11-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-29
Publikacja w dniu:
2020-04-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-29
Publikacja w dniu:
2020-04-29
Opis zmiany:
b/d