RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.07.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana właściwości Wydziału X i XI Gospodarczego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2010 r.

Wydziały


I Wydział Cywilny
sprawy cywilne, z wyłączeniem spraw przekazanych II i III Wydziałowi Cywilnemu

ul. Kaszubska 42
70-952 Szczecin

Przewodniczący - SSR Agnieszka Tarasiuk-Tkaczuk

Kierownik sekretariatu - Elżbieta Czyżykowska-Dreger
pok.129
tel. 91 48-55-279
tel. 91 48-55-280
fax. 91 48-55-521

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek 8.30-18.00
wtorek-piątek 8.30-14.30


II Wydział Cywilny

sprawy cywilne nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego

ul. Kaszubska 42
70-952 Szczecin

Przewodniczący - SSR Marta Karnacewicz

Kierownik Sekretariatu - Anna Bobran
pok. 79A
tel. 91 48-55-273
fax. 91 48-55-470

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek 9.00-18.00
wtorek-piątek 9.00-15.00


III Wydział Cywilny

sprawy z zakresu prawa cywilnego rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczące depozytów sądowych i przepadku rzeczy z całego obszaru właściwości tego Sądu

ul. Narutowicza 19
70-231 Szczecin

Przewodniczący - SSR Grażyna Sienicka

Kierownik Sekretariatu - Marlena Dudka
pok. 215
tel. 91 48-55-435
fax. 91 48-55-436

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek 9.00-18.00
wtorek-piątek 9.00-15.00


IV Wydział Karny


sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej Szczecin - Śródmieście w Szczecinie, z wyłączeniem spraw przekazanych V Wydziałowi Karnemu

ul. Kaszubska 42
70-952 Szczecin

Przewodniczący - SSR Artur Witek

Kierownik Sekretariatu - Anna Bargiel
pok. 108
tel. 91 48-55-290
tel. 91 48-55-260
fax. 91 48-55-485

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek 9.00-18.00
wtorek-piątek 9.00-15.00


V Wydział Karny

sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin - Niebuszewo w Szczecinie oraz sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe z całego obszaru właściwości tego Sądu

ul. Kaszubska 42
70-952 Szczecin

Przewodniczący - SSR Magdalena Łopuszko

Kierownik Sekretariatu - Bożena Wojciechowska
pok. 120
tel. 91 48-55-270
fax. 91 48-55-330

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek 9.00-18.00
wtorek-piątek 9.00-15.00


VI Wydział Egzekucyjny

sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego, z wyłączeniem postępowania egzekucyjnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050-1051 k.p.c.)

ul. Narutowicza 19
70-231 Szczecin


Przewodniczący - SSR Katarzyna Longa

Kierownik Sekretariatu - Anna Borejko
pok. 219
tel.(91) 48-55-411
fax: (91) 48-55-412

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek 7.30-18.00
wtorek-piątek 7.30-15.00


VII Wydział Karny

sprawy wykroczeniowe z całego obszaru właściwości tego Sądu

ul. Kaszubska 42
70-952 Szczecin


Przewodniczący - SSR Monika Slendak


Kierownik Sekretariatu - Katarzyna Orzechowska
pok. 131a
tel. 91 48-55-281
fax. 91 48-55-584

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek 9.00-18.00
wtorek-piątek 9.00-15.00


VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich

sprawy rodzinne i nieletnich

ul. Narutowicza 19
70-231 Szczecin

Przewodniczący - SSR Beata Mizgier


Kierownik Sekretariatu - Adrianna Magdziarz
pok. 203
tel. 91 48-55-421
fax. 91 44-80-539

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek 9.00-18.00
wtorek-piątek 9.00-15.00


IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

sprawy pracownicze i z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru obu Sądów Rejonowych (dawniej rozpoznawane przez X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych)

ul. Małopolska 17
70-952 Szczecin

Przewodniczący - SSR Marek Burzyński

Kierownik Sekretariatu - Grażyna Stasiak
pok. 404
tel. 91 48-30-188
fax. 91 48- 99-687

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek 9.00-18.00
wtorek-piątek 9.00-15.00


X Wydział Gospodarczy

sprawy gospodarcze z całego obszaru Sądu Okręgowego w Szczecinie z wyjątkiem miasta Szczecina (dawniej rozpoznawane przez XIII Wydział Gospodarczy)

ul. Narutowicza 19
70-231 Szczecin

Przewodniczący - SSR Joanna Stelmasik

Kierownik Sekretariatu - Aleksandra Kulesza
pok. 118
tel. 91 48-55-397
fax. 91 48-55-398

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek 9.00-18.00
wtorek-piątek 9.00-15.00


XI Wydział Gospodarczy

sprawy gospodarcze z obszaru miasta Szczecina (dawniej rozpoznawane przez XI Wydział Gospodarczy)

ul Narutowicza 19
70-231 Szczecin

Przewodniczący - SSR Natalia Pawłowska-Grzelczak

Sekretariat

Kierownik Sekretariatu - Elżbieta Szymborska
pok. 103
tel. 91 48-55-228
fax. 91 48-55-223

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek 9.00-18.00
wtorek-piątek 9.00-15.00


XII Wydział Gospodarczy


sprawy upadłościowe i naprawcze z całego obszaru Sądu
Okręgowego w Szczecinie (dawniej rozpoznawane przez XXII Wydział Gospodarczy)

ul. Narutowicza 19
70-231 Szczecin

Przewodniczący - SSR Agnieszka Opłotna-Woźniak


Kierownik Sekretariatu - Elżbieta Pirga - Siwek

Informacja Upadłościowa:
pok. 110
tel. 91 48-55-247
fax. 91 48-55-239

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek 9.00-18.00
wtorek-piątek 9.00-15.00


XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


sprawy rejestrowe z całego obszaru Sądu Okręgowego w Szczecinie (dawniej rozpoznawane przez XVII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego)


ul. Królowej Korony Polskiej 31
70-485 Szczecin

Przewodniczący - SSR Małgorzata Jankowska
pok. 9

Kierownik Sekretariatu - Barbara Augustyn
tel. (91) 42-25-347 wew. 34


Wejście A:

Kasa
tel. (91) 42-25-347 wew. 32
poniedziałek 9.00-16.00
wtorek-piątek 9.00-14.45

Biuro podawcze
tel. (91) 42-24-999
godz. przyjęć:
poniedziałek 9.00-18.00
wtorek-piątek 9.00-15.00


Wejście B:
Przeglądanie akt
tel. (91) 42-40-559
poniedziałek 9.00-18.00
wtorek-piątek 9.00-15.00


Wejście C:
Oddział Centralny Informacji KRS (odpisy):
tel. (91) 42-10-260
Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek 9.00-18.00
wtorek-piątek 9.00-15.00

Punkt Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego:
tel. (91) 42-24-990
poniedziałek-piątek 9.00-15.00


XIV Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów


sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych należących do okręgów: gorzowskiego, koszalińskiego i szczecińskiego (dawniej rozpoznawane przez XXIII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów)

pl. Żołnierza Polskiego 16
70-551 Szczecin
I piętro

Przewodniczący - SSR Rafał Lila

Kierownik Sekretariatu - Iwona Siewielec
tel. (91) 46-03-491
fax (91) 46-03-499

Biuro Podawcze Rejestru Zastawów

pl. Żołnierza Polskiego 16
70-551 Szczecin
tel.(91) 46-03-497

Ekspozytura Centralnej Informacji Rejestru Zastawów
pl. Żołnierza Polskiego 16
70-551 Szczecin
tel. (91) 46-03-498

Przyjmowanie interesantów:
Sala ogólna BOI
poniedziałek-piątek 8.30-14.30
Opublikował: Rafał Demiańczuk
Publikacja dnia: 14.07.2010
Podpisał: Sławomir Konarski
Dokument z dnia: 23.11.2009
Dokument oglądany razy: 50 771